ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ο Τοπογράφος Μηχανικός είναι ο μοναδικός μηχανικός που πραγματοποιεί τρισδιάστατες, εναέριες και βυθομετρικές αποτυπώσεις με μεγάλη ακρίβεια.

Η επιστήμη της Φωτογραμμετρίας και οι τρισδιάστατες αποτυπώσεις είναι χρήσιμες στις αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων, ειδικών κτηρίων και λιμενικών έργων.

Μετά τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου, παράγονται ορθοφωτογραφίες κάτοψης, όψεων και τομών έως και με ακρίβεια χιλιοστού.

Τα τρισδιάστατα μοντέλα είναι επίσης πολύ χρήσιμα στην ψηφιακή απεικόνιση οικοδομικών κατασκευών προς υλοποίηση, αλλά και σε φωτοερμηνείες ή πραγματογνωμοσύνες.