ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών όλες οι εκτάσεις εκτός ορίων οικισμού / σχεδίου πόλεως χαρακτηρίζονται ως Δασικές, Χορτολιβαδικές ή Αγροτικές (Μη Δασικές).

Όσοι δεν έχουν τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού από το αρμόδιο Δασαρχείο, είναι η τελευταία ευκαιρία τους να ξεκαθαρίσουν το δασικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους, υποβάλλοντας αντίρρηση κατά των δασικών χαρτών.

Η περίοδος αυτή κρατάει μόνο μερικές ημέρες και μετά το πέρας της προθεσμίας, δεν υπάρχει δυνατότητα για καμία απολύτως ένσταση και δεν προβλέπεται παράταση υποβολής αντιρρήσεων.

Εάν μια έκταση χαρακτηριστεί ως Δασική κατά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, τότε κατά τεκμήριο ανήκει στο Δημόσιο και χάνεται οποιοδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης, πώλησης και οικοδομησιμότητας.

Αν λοιπόν μία έκταση χαρακτηριστεί ως Δασική, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει αντίρρηση κατά των Δασικών Χαρτών και να αποδείξει πως δεν είναι δασική, εξασφαλίζοντας έτσι τη μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης.

Για την υποβολή αντίρρησης απαιτείται η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, μελέτης φωτοερμηνείας σε αεροφωτογραφίες προ του έτους 1975 και τεχνική έκθεση από συνεργάτη Δασολόγο.