ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Με την ανάρτηση των Κτηματολογικών Χαρτών, καθορίζονται τα όρια της κάθε ιδιοκτησίας (και του κάθε εμπράγματου δικαιώματος) με συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.

Τα όρια μίας ιδιοκτησίας στους Κτηματολογικούς Χάρτες ωστόσο, μπορεί να έχουν σημαντικές αποκλίσεις από τα πραγματικά όρια.

Μπορεί για παράδειγμα το πραγματικό σύνορο δύο όμορων ιδιοκτησιών να είναι ένας μαντρότοιχος, αλλά στους κτηματολογικούς χάρτες το όριο να εισέρχεται εσφαλμένα στην άλλη ιδιοκτησία.

Όταν λοιπόν οι ιδιοκτήτες των όμορων ιδιοκτησιών συμφωνήσουν για το ποιο θα είναι το κοινό τους όριο, τότε θα πρέπει να προβούν στη σύνταξη ενός Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούν να αλλάξουν τα όρια, διαστάσεις και εμβαδά στους τελικούς Κτηματολογικούς Χάρτες.

Το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών έχει όλα όσα περιέχει και ένα εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Ωστόσο, περιέχει επιπλέον τα υφιστάμενα όρια του Κτηματολογίου, τις διαφορές που δημιουργούνται καθώς και υπογραφές συναίνεσης από όλους τους ιδιοκτήτες των οποίων επηρεάζονται τα όριά τους.

Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών απαιτείται επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σε Ενστάσεις του Κτηματολογίου.
  • Σε Συστάσεις Οριζοντίων ή Καθέτων Συνιδιοκτησιών και Κατατμήσεις.
  • Σε Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες.