ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Στις φάσεις Προανάρτησης και Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις που αφορούν τα όρια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων τους, καταθέτοντας ένσταση.

Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να επιλυθούν και οι ιδιοκτησιακές διαφορές και αντιδικίες.

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται αρχικά η προσκόμιση ενός εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών.

Ανάλογα με την περίπτωση και τη φύση της διαφωνίας για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση στο Κτηματολόγιο, συνήθως μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον και μία Μελέτη Φωτοερμηνείας ή μία Τεχνική Έκθεση / Πραγματογνωμοσύνη.