ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι το σχέδιο αποτύπωσης ενός εξωτερικού χώρου. Συνήθως αποτυπώνονται τα όρια μιας ιδιοκτησίας, μερικώς τα όρια των γειτονικών ιδιοκτησιών, καθώς επίσης τα κτίσματα και τα χαρακτηριστικά του χώρου αποτύπωσης (ανάγλυφο, μαντρότοιχοι, ρέματα, πρανή, ξερολιθιές, φυσικά όρια κτλ).

Το σχέδιο βρίσκεται πάντα υπό κλίμακα και αναγράφονται υποχρεωτικά οι διαστάσεις των πλευρών επάνω σε αυτό. Μπορεί να περιέχει και υψομετρική πληροφορία (π.χ. ισοϋψείς καμπύλες), κάτι το οποίο απαιτείται στις αποτυπώσεις εκτός σχεδίου και στις αποτυπώσεις για έκδοση οικοδομικής αδείας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ένα τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο για την οριοθέτηση και εξασφάλιση μιας ιδιοκτησίας, ειδικά όταν δεν είναι περιμαντρωμένη ή δεν έχει φυσικά όρια.

Μέχρι και πρόσφατα, πολλά τοπογραφικά γινόντουσαν αποκλειστικά με τη χρήση μετροταινίας. Στα παλιά τοπογραφικά διαγράμματα επίσης, το περίγραμμα της ιδιοκτησίας δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στον πραγματικό χώρο με μονοσήμαντο τρόπο.

Ενώ δηλαδή τα παλιά τοπογραφικά ανέγραφαν τις πλευρικές διαστάσεις, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης μπορούσε εύκολα να ισχυριστεί ότι το περίγραμμα του τοπογραφικού ξεκινάει λίγο παραπέρα από ότι στην πραγματικότητα. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές καταπατήσεις, δικαστικές διαμάχες και “επικαλυπτόμενες” ιδιοκτησίες.

Ειδικά σε περιπτώσεις κληρονομιών, είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι κληρονόμοι να μην γνωρίζουν καν το που βρίσκονται οι ιδιοκτησίες τους, καθώς διαμένουν σε άλλη πόλη/χώρα και ποτέ δεν έτυχε να τους δείξει κάποιος την ιδιοκτησία που κληρονόμησαν.

Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν στη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων. Έτσι λοιπόν η κάθε κορυφή της ιδιοκτησίας έχει συντεταγμένες, οι οποίες υποδεικνύουν το σημείο στον πραγματικό χώρο, με μονοσήμαντο τρόπο.

Αυτό σημαίνει πως σε μία ιδιοκτησία με συντεταγμένες στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων, μπορούν να πάνε πολλοί διαφορετικοί μηχανικοί και να υποδείξουν τις ίδιες κορυφές της ιδιοκτησίας, στα ίδια επ’ ακριβώς σημεία, με ακρίβεια εκατοστού.

Ένα εξαρτημένο τοπογραφικό λοιπόν, εξασφαλίζει τα όρια της ιδιοκτησίας με τέτοιον τρόπο, όπου κανένας στο μέλλον δεν θα αμφισβητήσει τη θέση τους στο μέλλον.

Το σημερινό σύστημα αναφοράς είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87).

Για τη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών από το συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς, απαιτείται η γνώση και η χρήση εξειδικευμένων τοπογραφικών οργάνων καινούργιας τεχνολογίας.

Βάσει νομοθεσίας, δικαίωμα εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος έχουν αποκλειστικά οι:

 • Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι Τ.Ε.
 • Πολιτικοί Μηχανικοί (όχι Τ.Ε.)

Μάλιστα τα τοπογραφικά που εκπονούνται μετά τον Ιούλιο του 2018, πρέπει να είναι υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά και να υποβάλλονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Πέρα από την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας από τυχόν καταπατήσεις, μερικοί λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητο το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι:

 • Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
 • Αγοραπωλησία/Μεταβίβαση Ακινήτου
 • Σύσταση Οριζόντιας ή Κάθετης Συνιδιοκτησίας
 • Κατάτμηση
 • Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών
 • Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο
 • Αντιρρήσεις κατά των Δασικών Χαρτών
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων χωρίς προηγούμενη Οικοδομική Άδεια
 • Ενστάσεις Κτηματολογίου
 • Βεβαίωση Όρων Δόμησης