ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Φωτοερμηνεία είναι η διαδικασία συσχετισμού παλαιών & πρόσφατων αεροφωτογραφιών με τη σημερινή υπάρχουσα κατάσταση.

Η φωτοερμηνεία είναι ένα πολύ χρήσιμο και σχεδόν απαραίτητο εργαλείο στις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών, όπου συσχετίζονται παλιές αεροφωτογραφίες (προ του 1975) με τις σημερινές και αποδεικνύεται πως η έκταση είναι μη δασική από τότε.

Η φωτοερμηνεία είναι επίσης πολύ χρήσιμη και σε πραγματογνωμοσύνες, όπου μπορούν να συγκριθούν τα παλαιά όρια μιας ιδιοκτησίας σε σχέση με τα σημερινά.

Σε κάθε περίπτωση είναι η εκπόνηση ενός εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος ώστε να εξασφαλιστούν όλα τα όρια με συντεταγμένες.