ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Σε δικαστικές αντιδικίες είναι πολύ χρήσιμη (ή και απαραίτητη) η προσκόμιση Τεχνικής Έκθεσης από μηχανικό ή Πραγματογνωμοσύνης.

Ο Τοπογράφος Μηχανικός αρχικά προβαίνει στην εκπόνηση του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, όπου αποτυπώνει με ακρίβεια εκατοστού τις εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες και του επίδικου τμήματος.

Στη συνέχεια πραγματοποιεί λεπτομερή έρευνα των τίτλων ιδιοκτησίας και σε συνδυασμό και με μία μελέτη φωτοερμηνείας, συντάσσει την τελική Τεχνική Έκθεση ή Πραγματογνωμοσύνη του, η οποία κατατίθεται στο Δικαστήριο.

Χρησιμοποιούνται αδιαμφησβήτητες τεχνικές / επιστημονικές μέθοδοι και αποτελεί πιο αντικειμενικό και ισχυρό εργαλείο στο δικαστήριο, σε σχέση με τις προφορικές καταθέσεις του ενάγοντος και του εναγομένου.